Doneren

Fase 1

start button
De voorbereidingen voor fase 1 zijn op dit moment in volle gang, maar welke onderdelen van de Stadsboerderij worden in deze fase aangepakt?

Vernieuwen schuilhok knuffelweide
Verhuizing en vernieuwen fazanterie
Herinrichting vijvergebied
Verhuizen bijenstal
Vernieuwing mesthoop

Voor meer informatie over een specifiek onderdeel, klik op één van de bovenstaande onderdelen.